To pravé pro Váš offroad...

Karel Matoška Pavel Matoška Sídlo firmy:
tel. +420 603 530 341
e-mail: karelmatoska@volny.cz
tel. +420 734 458 994
e-mail: matoska@email.cz
Time line

4.9.2014 Nová galerie v Úpravy offroad vozidel - Nárazník Mazda
3.9.2014 Nová galerie v Úpravy offroad vozidel - Nástavba do korby
10.12.2013 Aktualizace webu, nové fotky, přidáno PTO
4.9.2012 Otevřená nová sekce návody a rady
4.9.2012 Přidán článek - portálové nápravy
3.9.2012 Oživení webových stránek
20.8.2012 Kavoň offroad sraz foto

Seřízení hypoidního převdu diferenciálu

Hypoidní převod je velmi složité soukolí a má svá specifika při montáži. Aby převod v diferenciálu vydržel dlouho a nedocházelo k jeho nadměrnému opotřební, musí byt převod dobře ustaven. Tomu se dá docílit pouze precizním ustavením ozubených kol (hnacího "hruška" a hnaného "talíř") vůči sobě. Díky zkušenostem a strojnímu vybavení, pro nás není problém tento převod ustavit. A také je důležité určit správné předpětí kuželikových ložisek.

Co vše se může stát

Špatné seřízení může mít za následek destrukci ozubení, nabroušené ocelové piliny z ozubení zapříčiní zničení ložisek.

Příliš předepjaté ložiska se začnou přehřívat a poté se uplně zadřou. To opět vede ke zničení převdou a celého diferenciálu.

LSD diferenciál s omezenou svorností

Tento diferenciál se skládá stejně jako klasický z ozubených kol (planetové kola, satelitní kola), ale navíc má ještě lamely, které zvyšují svornost diferenciálu, tj. že pokud máme jedno kolo na podkladu, který má vyšší přilnaovst tak díky lamelám nám zaberou obě kola. Tento systém funguje pouze do určitého přenosu síly. Částečně lze svornost ještě zvýšit například použitím ruční brzdy. Svornost samosvorného diferenciálu, ať již se jedná o diferenciál LSD, nebo jiný systém např. torsen není 100%. Postupem času se lamely v diferenciálu opotřebují a přítalčné pružiny jsou už slabé nebo zničené, LSD přestává fungovat. My Vám nabízíme renovaci a posílení tohto LSD samosvoru. Která se skládá z přebroušení lamel a následného precizního poskládání včetně výměny (pokud je potřeba) a podložení pružin, aby bylo zapříčiněno dobré svornosti a to až do 60%. Pokud ani tak vysoká svornost nestačí, je vhodnější použití námi vyráběné automatické uzávěrky, jejíž svornost je vždy 100% a ani při nadzvednutí jednoho kola na nápravě (při vykřížení podvozku) nedojde k jeho protočení a zabere kolo které má lepší trakci.